ISO 9001 Rzetelna firma NR: 01168, MG CENTRUM SZKOLEŃ I KOREPETYCJI MARTA GWIŻDŻ-PIKOR Krajowy rejestr instytucji szkoleniowych ISO

Auditor wewnętrzny ISO 27001:2005

Szkolenie to zaprezentuje ci niezbędną wiedzę i przekaże umiejętności dotyczące wdrażania i przeprowadzania audytów dla systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 27001. Po zakończeniu nauki uczestnicy szkolenia uzyskują uprawnienia Audytora Wewnętrznego ISO 27001.

Szkolenie na auditora wewnętrznego ISO 27001.

Grupa docelowa


 • kadra kierownicza
 • menagerowie
 • działy IT
 • zespoły zajmujące się bezpieczeństwem informacji
 • audytorzy SZJ
 • technicy ISMS

Korzyści


 • wiedza dotycząca normy ISO 27001
 • ćwiczenia praktyczne w oparciu o materiały szkoleniowe
 • uprawnienia do pracy jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji ISO 27001
 • uprawnienia do pracy jako Audytor Wewnętrzny ISO 27001
 • certyfikat zakończenia szkolenia

Metoda treningowa


 • prezentacja multimedialna

 • indywidualne ćwiczenia

 

Opis szkolenia


 

W każdym przedsiębiorstwie bezpieczeństwo informacji powinno być kluczowe. To proces, który powinien być skutecznie i prawidłowo zarządzany, ponieważ ma on duży wpływ na działanie całej organizacji.


Oferowane szkolenie ISO online kompleksowo prezentuje informacje dotyczące normy ISO 27001:2005 oraz pozwala na zdobycie odpowiednich umiejętności i wiedzy dotyczących oceny zdolności przedsiębiorstwa do zarządzania wszystkimi aspektami bezpieczeństwa.


W trakcie kursu jego uczestnicy otrzymują informacje dotyczące planowania, realizowania, a także raportowania audytów dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Za sprawą oryginalnie opracowanego szkolenia zapoznanie się z procedurami audytu jest jeszcze skuteczniejsze.


 

 

 

 

Plan szkolenia

 

 

 1. Cele wdrożenia systemu ISO 27001:2005.
 2. Wymogi normy ISO 27001:2005 i ich interpretacja.
 3. Terminologia i definicje – cykl Deminga, podejście procesowe, usługa/produkt, deklaracja stosowania, zarządzanie i ocena ryzyka, struktura zarządzania, niezgodności, działania naprawcze, zapobiegawcze, korygujące, wyłączenia, system informacyjny.
 4. Rodziny norm ISO oraz ich powiązania.
 5. Wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa informacji.
 6. Dokumentacja dla prawidłowego funkcjonowania SZBI.
 7. Etapy wdrażania normy ISO 27001:2005.
 8. Audyty wewnętrzne i przeglądy SZBI.
 9. Zasady audytowania na podstawie normy 19011:2011.

Powrót na górę