ISO 9001 Rzetelna firma NR: 01168, MG CENTRUM SZKOLEŃ I KOREPETYCJI MARTA GWIŻDŻ-PIKOR Krajowy rejestr instytucji szkoleniowych ISO

Auditor wewnętrzny BHP wg PN-N 18001

Norma PN 18001 – skrót od Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zawiera zbiór wymagań, które stanowią podstawę do wydawania certyfikatu zgodności przez zaproszoną jednostkę certyfikującą. Często określana jest ona także jako ISO 18001. Odpowiednikiem tej normy jest norma OHSAS 18001 z 1999 roku, których wdrożenie jest tożsame. Wybierając szkolenie ISO online poświęcone normie PN 18001, możesz dowiedzieć się wszystkiego na temat jej tematyki.

Szkolenie na auditora wewnętrznego BHP wg PN-N 18001.

Grupa docelowa


 • pracownicy działów BHP
 • pełnomocnicy ds. BHP
 • audytorzy wewnętrzni
 • osoby chcące zapoznać się z normami w BHP

Korzyści


 • zdobycie wiedzy na temat normy

 • trening umiejętności praktycznych

 • certyfikat zakończenia szkolenia

Metoda treningowa


 • Prezentacja multimedialna

 • interaktywne ćwiczenia

 

Opis szkolenia


 

Szkolenie ISO 18001 zawiera szeroką wiedzę dotyczącą normy i jej wykorzystania w przedsiębiorstwach. Dzięki niemu możesz przeprowadzać audyty wewnętrzne. Po zakończeniu szkolenia otrzymujesz certyfikat w języku polskim i angielskim z hologramem wysyłany na twój adres.


Norma PN 18001 – ISO 18001 jest skrótem stosowanym do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zawiera ona zbiór wymagań, które pozwalają uzyskać przedsiębiorstwom certyfikat zgodności wystawiany przez jednostkę certyfikującą. Powstała ona na bazie normy brytyjskiej BS 8800 w 1996 roku. Głównym jej celem jest zapewnienie działań zgodnych z polityką i celami bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, a także zgodnie z ogólnymi systemami zarządzania w przedsiębiorstwie. Zawiera ona przede wszystkim wytyczne i zalecenia, przez co przypomina normę ISO 9001. To powoduje, że norma PN 18001 może tworzyć jeden system z normami ISO 9000 i 14000.


Plan szkolenia

 1. Przedstawienie zawartości normy PN 18001 i jej głównych wymagań.
 2. Zasady przeprowadzania audytów wewnętrznych.
 3. Egzamin, którego pozytywne zaliczenie daje uprawnienia audytora wewnętrznego.

Powrót na górę