ISO 9001 Rzetelna firma NR: 01168, MG CENTRUM SZKOLEŃ I KOREPETYCJI MARTA GWIŻDŻ-PIKOR Krajowy rejestr instytucji szkoleniowych ISO

Informacje o firmie

MG Centrum Szkoleń i Korepetycji zostało założone w 2010 roku. Od początku jesteśmy skoncentrowani na budowaniu swojej pozycję na rynku ogólnopolskim, kierując swoją ofertę w szczególności do przedsiębiorstw, a także do osób prywatnych.

Prowadzimy szkolenia otwarte i zamknięte. Jesteśmy liderami w prowadzeniu profesjonalnych szkoleń online w tematyce Systemów Zarządzania Jakością, wsparcia przedsiębiorców oraz informatyki. Również jesteśmy w stanie zorganizować dla naszych klientów szkolenia stacjonarne w wybranych miastach na terenie całej Polski.

W ofercie posiadamy szeroką gamę szkoleń, w tym między innymi: ISO szkolenia dla pracowników na stanowiskach takich jak audytor wewnętrzny i zewnętrzny oraz dla osób, których zadaniem jest zarządzanie jakością, szkolenia w zakresie BHP, DGR szkolenia w tematach takich jak transport materiałów niebezpiecznych czy IATA Dangerous Goods Regulations, szkolenia informatyczne do obsługi programów Microsoft Office, a także szkolenia miękkie dla przedsiębiorców, menagerów, osób szukających pracy.

Naszym nadrzędnym celem jest oferowanie klientom jak najlepszej jakości usług. Dzięki współpracy z ponad trzydziestoma ekspertami z wielu gałęzi nauki i biznesu nasze szkolenia odpowiadają aktualnym potrzebom rynkowym i są korzystną inwestycją w rozwój kompetencji zawodowych.

MG Centrum Szkoleń i Korepetycji zostało w 2012 roku uhonorowane certyfikatem Rzetelna Firma. Wyróżnienie to zobowiązuje nas do oferowania klientom jak najwyższej jakości usług i bezpieczeństwa w ramach, organizując dla nich szkolenia online, jak i na terenie całego kraju.

W roku 2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach dokonał wpisu MG Centrum Szkoleń i Korepetycji do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Prowadzimy współpracę w ramach projektów polskich i unijnych

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska POIS.05.04.00-00-266/09: „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych..
 
Uniwersytet Śląski w Katowicach: projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunku chemia ZLAB” prowadzony w zakresie Priorytetu IV: Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
MG Centrum Szkoleń i Korepetycji – zapraszamy do skorzystania z naszych usług!
 
W MG Centrum Szkoleń i Korepetycji prowadzimy szkolenia online oraz szkolenia stacjonarne na terenie całej Polski. Jesteśmy skoncentrowani na tym, aby oferować naszym klientom najwyższą jakość usług. Organizujemy szkolenia zamknięte dla grup oraz szkolenia otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych podwyższaniem swoich kompetencji zawodowych i miękkich.
 
W naszej ofercie posiadamy między innymi: ISO szkolenia dla pracowników, którzy prowadzą zarządzanie jakością, a także dla stanowisk audytor wewnętrzny i zewnętrzny, szkolenia okresowe BHP, DGR szkolenia w tematach takich jak transport materiałów niebezpiecznych czy specjalistyczne szkolenia IATA Dangerous Goods Regulations, także szkolenia informatyczne z obsługi programów Microsoft Office oraz szkolenia miękkie dla przedsiębiorców, pracowników i osób szukających pracy.
 
Posiadamy certyfikat Rzetelna Firma i jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.
 
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w MG Centrum Szkoleń i Korepetycji!

 

>

Szkoliliśmy m.in.

Klienci indywidualni
 
Certyfikatów wydanych 6,013

 


Powrót na górę