ISO 9001 Rzetelna firma NR: 01168, MG CENTRUM SZKOLEŃ I KOREPETYCJI MARTA GWIŻDŻ-PIKOR Krajowy rejestr instytucji szkoleniowych ISO

Zamówienie certyfikatu

Wszyscy nasi Klienci mogą zamówić certyfikaty i zaświadczenia o ukończeniu danego szkolenia w języku polskim i dowolnym języku obcym. Certyfikaty i zaświadczenia mogą zostać spersonalizowane do potrzeb określonych instytucji przed którymi będą przedkładane.
 
Wszystkie nasze dokumenty zaświadczające nabyte umiejętności w ramach szkoleń chronione są unikalnymi zabezpieczeniami holograficznymi z numerami zgodnymi z wydawanym dokumentem.
 
Koszt certyfikatu zgodny z cennikiem na www.mg-szkolenia.pl/cennik-certyfikatow
 
Zamówienie można zrealizować przez system PayU po zarejestrowaniu się na stronie mg-szkolenia.pl

Uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat wystawiony zgodnie z § 71 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667).

  

certyfikat.jpg

Powrót na górę