ISO 9001 Rzetelna firma NR: 01168, MG CENTRUM SZKOLEŃ I KOREPETYCJI MARTA GWIŻDŻ-PIKOR Krajowy rejestr instytucji szkoleniowych ISO

Polityka prywatności

 

Data ostatniej aktualizacji: 15.03.2023r

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: mg-szkolenia.pl

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: MG Centrum Szkoleń i Korepetycji Marta Gwiżdż - Pikor Bogumińska 5b,44-351 Turza Śląska

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@mg-szkolenia.pl

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

 

1. Wstęp

 

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu informowanie użytkowników o tym, jakie dane zbieramy, w jakim celu je przetwarzamy, w jaki sposób je przetwarzamy oraz jak można żądać usunięcia tych danych. Polityka ta jest zgodna z obowiązującym prawem i regulacjami.

 

2. Jakie dane przetwarzamy

 

Przetwarzamy następujące dane użytkowników:

 

a) Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia.

b) Dane związane z używaniem naszej aplikacji, takie jak czas logowania, strony odwiedzone, lokalizacja geograficzna.

c) Informacje z profilu Facebook, takie jak imię i nazwisko, adres email, id użytkownika

 

3. W jakich celach przetwarzamy dane

 

Przetwarzamy dane w następujących celach:

 

a) Personalizacja usług i oferowanie spersonalizowanych rekomendacji.

b) Ulepszanie funkcji i jakości naszej aplikacji.

c) Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony przed oszustwami.

d) Wysyłanie informacji marketingowych, promocji i newsletterów.

e) Anonimowe analizy statystyczne w celu rozwoju i poprawy naszych usług.

 

4. W jaki sposób przetwarzamy dane

 

Przetwarzamy dane z poszanowaniem zasad ochrony danych osobowych, takich jak minimalizacja, integralność, poufność i zgodność z prawem. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych.

 

5. Jak użytkownicy mogą żądać usunięcia danych

 

Użytkownicy mają prawo żądać usunięcia swoich danych w następujący sposób:

 

a) Wysyłając e-mail na adres kontakt@mg-szkolenia.pl z prośbą o usunięcie danych.

 

Po otrzymaniu żądania usunięcia danych, niezwłocznie przystąpimy do ich usunięcia, a następnie poinformujemy użytkownika o zakończeniu tego procesu.

 

6. Aktualizacje polityki prywatności

 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej oraz w aplikacji, a użytkownicy zostaną o nich poinformowani.

Powrót na górę