ISO 9001 Rzetelna firma NR: 01168, MG CENTRUM SZKOLEŃ I KOREPETYCJI MARTA GWIŻDŻ-PIKOR Krajowy rejestr instytucji szkoleniowych ISO

Reklamacje

W przypadku niespełnienia przez Organizatora warunków zawartej umowy Klientowi przysługuje prawo do reklamacji jeżeli:

Szkolenie nie odbywało się z winy Organizatora.

Program szkolenia nie obejmował zagadnień przedstawionych w ofercie.

Klient ma uzasadnione przyczyny dochodzenia roszczeń reklamacyjnych związanych z jakością przeprowadzonych szkoleń.

O zwrot środków klient ma prawa starać się jedynie przed terminem szkolenia lub przed jego uruchomieniem na platformie. W wyjątkowych przypadkach zwroty dokonywane są po odbyciu szkolenia (nieobecność na szkoleniu) i udokumentowaniu swojej nieobecności - dotyczy jedynie szkoleń stacjonarnych.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klientowi zwracana jest całość opłaty poniesionej w ramach danego kursu, lub część adekwatna do niewykorzystanej części kursu.

Zwrot opłaty nastąpi do 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Powrót na górę