ISO 9001 Rzetelna firma NR: 01168, MG CENTRUM SZKOLEŃ I KOREPETYCJI MARTA GWIŻDŻ-PIKOR Krajowy rejestr instytucji szkoleniowych ISO

Auditor wewnętrzny ISO 22000

Kompleksowe szkolenie dla osób chcących uzyskać uprawnienia auditora wewnętrznego w zakresie normy PN-EN ISO 22000:2006. Kurs kompleksowo przygotowuje uczestnika do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego w firmach z akredytacją ISO z zakresu bezpieczeństwa produkcji żywności.

Szkolenie na auditora wewnętrznego ISO 22000.

Grupa docelowa


  • pracownicy branży produkcji żywności
  • gastronomia
  • studenci kierunków związanych z technologią żywności i biotechnologii
  • osoby pracujące w służbach fitosanitoranych

Korzyści


  • zdobycie praktycznej wiedzy
  • trening umiejętności
  • certyfikat ukończenia szkolenia
  • możliwość przeprowadzania auditów wewnętrznych w firmach z akredytacją ISO

Metoda treningowa


  • Prezentacja multimedialna
  • interaktywne ćwiczenia
 

Opis szkolenia


 

ISO 22000:2006 jest międzynarodową normą opracowaną przez Komitet Techniczny ISO. Standard ten został opublikowany 1 września 2006 roku. Norma ta wprowadza ujednolicony i globalnie zharmonizowany standard w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności. Nadrzędnym celem normy ISO 22000:2006 jest harmonizacja na skalę globalną wymagań dotyczących zarządzania bezpieczeństwem żywności dla wszystkich firm włączonych w łańcuch żywnościowy. Norma obliguje także do spełnienia wszystkich wymogów prawnych. Standard jest przeznaczony dla organizacji pragnących stworzyć system zarządzania bezpieczeństwem żywności w większym stopniu spójny, kompleksowy i nastawiony na osiąganie celu, niż jest to normalnie wymagane przez prawo. ISO 22000 jest możliwa do zastosowania przez wszystkie organizacje bezpośrednio lub pośrednio uczestniczące w łańcuchu żywnościowym tj. producentów żywności, pasz, zbóż, dodatków do żywności, rolników, firmy świadczących usługi żywieniowe i cateringowe, sprzedawców detalicznych i hurtowych, firmy świadczące usługi porządkowe, transportowe i dystrybucyjne, dostawców wyposażenia, środków do mycia i higieny, materiałów opakowaniowych oraz innych materiałów kontaktujących się z żywnością.

 

 

Plan szkolenia

 

1. Wymagania PN-EN ISO 22000:2006:.

- GMP, GHP,

- System zarządzania bezpieczeństwem żywności,

- Odpowiedzialność kierownictwa,

- Zarządzanie zasobami,

- Planowanie i realizacja bezpiecznych wyrobów (m.in. Programy wstępne (PRP), Etapy wstępne umożliwiające analizę zagrożeń, Analiza zagrożeń, Ustanowienie operacyjnych programów wstępnych (OPRP), Ustanowienie planu HACCP, Aktualizacja informacji wstępnych oraz dokumentów określających program PRP i plan HACCP, Planowanie weryfikacji, System identyfikowalności, Nadzór nad niezgodnością),

- Walidacja, weryfikacja i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

2. Wymagania PN-EN ISO 19001:2012.

3. Przykłady – ćwiczenia.

4. Test egzaminacyjny.

Powrót na górę