ISO 9001 Rzetelna firma NR: 01168, MG CENTRUM SZKOLEŃ I KOREPETYCJI MARTA GWIŻDŻ-PIKOR Krajowy rejestr instytucji szkoleniowych ISO

Auditor wewnętrzny systemu HACCP z uwzględnieniem BRC v.7 i IFS v.6

Szkolenie online na auditora HACCP.

Program szkolenia

Auditor wewnętrzny systemu HACCP (z uwzględnieniem GHP i GMP), BRC v.7 i IFS v.6

 

 1. Zasady GHP i zasady GMP – wstęp do systemu HACCP według Codex Alimentarius
 2. Wymagania BRC v.7 w tym:
 3. Zaangażowanie kadr kierowniczych wyższego szczebla
 4. Plan bezpieczeństwa żywności HACCP:
 • Powołanie Zespołu HACCP
 • Opis produktu
 • Określenie zamierzonego zastosowania produktu
 • Stworzenie schematu produkcyjnego
 • Potwierdzenie schematu produkcyjnego
 • Analiza zagrożeń
 • Określenie CCP
 • Ustalenie limitów krytycznych dla CCP
 • Ustanowienie systemu monitorowania CCP
 • Ustanowienie planu działań korygujących CCP
 • Ustalenie zasad weryfikacji
 • Ustalenie sposobu prowadzenia zasad dokumentacji i archiwizacji
 • Przegląd planu HACCP
 1. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności:
 • Księga Bezpieczeństwa i Jakości Żywności
 • Nadzór nad dokumentacją oraz prowadzenie i utrzymywanie zapisów
 • Audit wewnętrzny
 • Monitorowanie i zatwierdzanie dostawców
 • Zarządzanie usługodawcami
 • Zarządzanie usługami obróbki i pakowania zlecanymi na zewnątrz
 • Specyfikacje
 • Działania korygujące
 • Nadzór nad produktami niespełniającymi wymagań
 • Identyfikowalność
 • Postępowanie z reklamacjami
 • Zarządzanie incydentami, wycofaniami i zwrotami produktu
 • Koncentracja na kliencie i informowanie
 1. Normy dotyczące zakładu
 • Standardy zewnętrzne
 • Zabezpieczenia
 • Rozplanowanie, przepływ produktów i segregacja
 • Budynki zakładu
 • Media – woda, lód, powietrze i inne gazy
 • Wyposażenie
 • Konserwacja
 • Pomieszczenia socjalne
 • Kontrola chemicznego i fizycznego zanieczyszczenia produktów
 • Utrzymanie zakładu i higiena
 • Odpady / utylizacja odpadów
 • Zwalczanie szkodników
 • Pomieszczenia magazynowe
 • Wysyłka i transport
 1. Kontrola produktu
 • Projektowanie i rozwój produktów w tym znakowanie produktów
 • Zarządzanie alergenami
 • Autentyczność produktu, roszczenia w łańcuchu dostaw
 • Opakowanie produktu
 • Kontrola produktu i badania laboratoryjne
 • Wprowadzenie produktu na rynek
 1. Kontrola procesu
 • Kontrola operacji
 • Kontrola opakowania i oznakowania
 • Ilość - kontrola masy, objętości i ilości
 • Kalibracja i kontrola przyrządów pomiarowych i kontrolnych
 1. Personel
 • Szkolenia
 • Higiena personelu
 • Przesiewowe badania lekarskie
 • Odzież ochronna
 • Wymagania IFS v.6 w tym:
 1. Odpowiedzialność wyższego kierownictwa
 2. System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności: zarządzanie jakością, zarządzanie bezpieczeństwem żywności
 3. Zarządzanie zasobami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zasoby ludzkie
 • Szkolenia i instrukcje
 1. Proces planowania i produkcji
 • Umowa kontraktowa
 • Specyfikacje i skład / receptury
 • Rozwój produktu/Modyfikacja produktu/Modyfikacja procesu produkcyjnego
 • Zakupy
 • Opakowanie produktu
 • Lokalizacja zakładu produkcyjnego
 • Bezpośrednie otoczenie zakładu produkcyjnego
 • Układ zakładu i rozplanowanie procesów produkcyjnych
 • Wymagania konstrukcyjne dla obszarów produkcyjnych i magazynowych
 • Czyszczenie i dezynfekcja
 • Usuwanie odpadów
 • Ryzyko występowania ciał obcych, metalu, tłuczonego szkła i drewna
 • Ochrona przed szkodnikami
 • Przyjęcie towaru i przechowywanie
 • Transport
 • Konserwacja i naprawy
 • Wyposażenie
 • Identyfikowalność (włączając GMO i alergeny)
 • Organizmy Modyfikowane Genetycznie (GMO)
 • Alergeny i specyficzne warunki produkcji
 1. Pomiary, analizy, doskonalenie
 • Audity wewnętrzne
 • Inspekcje zakładu produkcyjnego
 • Walidacja i kontrola procesów produkcji
 • Kalibracja, regulacja, kontrola urządzeń pomiarowych i monitorujących
 • Sprawdzanie ilości nominalnej (kontrola ilości/napełniania)
 • Analiza produktu
 • Kwarantanna produktu, zwolnienie produktu
 • Postępowanie z reklamacjami urzędowej kontroli żywności oraz klientów
 • Postępowanie w razie wypadków, zwrotu produktu, wycofywania produktu
 • Zarządzanie niezgodnościami i postępowanie z produktami niezgodnymi
 • Działania korygujące
 1. Obrona żywności i inspekcje zewnętrzne
 • Ocena obrony
 • Ochrona Lokalizacji
 • Bezpieczeństwo personelu i odwiedzających
 • Kontrole zewnętrzne
 1. Praktyka audytowania systemów bezpieczeństwa żywności
 2. Przykłady, ćwiczenia

Powrót na górę