ISO 9001 Rzetelna firma NR: 01168, MG CENTRUM SZKOLEŃ I KOREPETYCJI MARTA GWIŻDŻ-PIKOR Krajowy rejestr instytucji szkoleniowych ISO

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015

Norma ISO 9001 jest podstawową normą z zakresu systemów zarządzania jakością. Stanowi ona podstawowy dokument, na podstawie które tworzone są normy branżowe np. ISO 16949, ISO 17025, ISO 14001 i wiele wiele innych.

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015

Grupa docelowa


  • auditorzy systemów ISO
  • specjaliści ds. zarządzania jakością

Korzyści


  • praktyczna wiedza
  • uprawnienia auditora wewnętrznego ISO 9001

Metoda treningowa


  • prezentacja multimedialna

  • indywidualne ćwiczenia

 

Opis szkolenia


 

Szkolenie to zawiera bardzo szeroko rozbudowaną wiedzę z zakresu normy ISO 9001, popartą licznymi przykładami oraz ćwiczeniami do samodzielnego wykonania. W ramach szkoleniach zapoznasz się z wymogami normy ISO 9001:2015, wymogami odnośnie przeprowadzania auditów zgodnie z ISO 19011 oraz metodami doskonalenia systemu zarządzania jakością. PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – Wymagania (z ang. EN ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements) – międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Normę tę mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary. Standard ten zaleca objęcie procesów organizacji cyklem PDCA, znanym również jako Cykl Deminga. Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

 

 

Program szkolenia

  1.  

Powrót na górę