ISO 9001 Rzetelna firma NR: 01168, MG CENTRUM SZKOLEŃ I KOREPETYCJI MARTA GWIŻDŻ-PIKOR Krajowy rejestr instytucji szkoleniowych ISO

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania w laboratoriach badawczych i wzorcujących wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania w laboratoriach badawczych i wzorcujących wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Szkolenie składa się z trzech części:

  1. Wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
  1.  Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania wg PN-EN ISO 19011:2018-08
  1. Przykład zarządzania ryzykiem wg ISO 31000:2018 Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne.

 

Szkolenie zawiera ćwiczenia m.in. dotyczące klasyfikacji obserwacji z auditu w laboratorium wraz z poprawnymi odpowiedziami.
Szkolenie kończy się egzaminem – test wyboru.

Powrót na górę