ISO 9001 Rzetelna firma NR: 01168, MG CENTRUM SZKOLEŃ I KOREPETYCJI MARTA GWIŻDŻ-PIKOR Krajowy rejestr instytucji szkoleniowych ISO

Budowanie wizerunku firmy

Wizerunek firmy jest sposobem odbioru tożsamości firmy.

Jak skutecznie budować wizerunek firmy.

Grupa docelowa


 • wszystkie osoby zainteresowane

Korzyści


 • Praktyczna wiedza

Metoda treningowa


 • Prezentacja multimedialna

 • Ćwiczenia indywidualne

 • Test końcowy

 

Opis szkolenia


 

Wizerunek firmy (ang. Corporate Image) – wyobrażenie o firmie istniejące w bezpośrednim otoczeniu, głównie u klientów, obejmujące zbiór pozytywnych skojarzeń wywoływanych przy usłyszeniu firmy lub ujrzeniu jej znaku graficznego. Wyobrażenie to nie musi pokrywać się z rzeczywistością, może być również jedynie subiektywnym obrazem przedsiębiorstwa lub jego oferty.


Każde przedsiębiorstwo chce znaleźć swoje miejsce w świadomości klientów i zdobyć ich zaufanie oraz aby pracownicy identyfikowali się z tym, czym jest, co robi, dokąd zmierza. Można to osiągnąć jeśli zadba się o utworzenie wyraźnego, spójnego i pozytywnego wizerunku firmy na rynku. Wizerunek firmy daje nam obraz jej marki. Z jednej strony jest on utożsamiany z logiem, nazwą czy innymi elementami wizualnymi, a z drugiej strony z działaniami marketingowymi, komunikatami. Pozytywny wizerunek pozwala m.in. na:

 • Różnicowanie produktów, marek i przedsiębiorstw,
 • Tworzenie więzi z klientami,
 • Tworzenie więzi z pracownikami,
 • Budowanie zaufania firmy.
Wizerunek nigdy nie jest pojęciem statycznym. Ulega zmianie wraz ze zmianą poglądów i upodobań. Powstaje i rozwija się niezależnie od chęci i woli zainteresowanych, nie zawsze też odzwierciedla rzeczywistość. Pewne obrazy zostają w świadomości klientów mimo widocznych zmian. Każde przedsiębiorstwo posiada wiele wizerunków - wizerunek w oczach klientów, pracowników i udziałowców. Wizerunek jak każde działanie w sferze komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem powinien być dokładnie zaplanowany a jego kształtowanie powinno odbywać się po dokładnej analizie sytuacji oraz podlegać kontroli.

 


 

Program szkolenia

 

 

1.Marketing w firmie
  • pojęcie marketingu,
  • kanały działań marketingowych- zalety i wady,
  • Marketing MIX jako zasada skutecznego działania firmy,
  • sprzedaż produktów, a sprzedaż usług,
  • badania potrzeb klientów,
  • analiza rynku, dopasowanie produktu do grupy docelowej.
2.Wizerunek firmy
  • znaczenie kolorystyki w kampanii reklamowej,
  • opracowanie logo firmy, nazwa firmy i jej znaczenie na rynku,
  • działania promocyjne firmy,
  • wybór właściwego kanału dystrybucji i promocji,
  • zbudowanie profesjonalnej strony internetowej,
  • oddziaływanie podprogowe,
  • formatowanie tekstu na materiałach firmowych i stronie internetowej.
3. Standardy firmy
  • standardy i normy obowiązujące w firmie,
  • spójność materiałów reklamowych,
  • normy pisania korespondencji listownej i elektronicznej,
  • wizerunek pracowników.
4. Profesjonalna Obsługa Klienta i tworzenie lojalności klientów
 • komunikacja werbalna i niewerbalna w obsłudze klienta,
 • co nam przeszkadza w efektywnej komunikacji- bariery komunikacyjne,
 • różnice w komunikacji bezpośredniej i telefonicznej- zasady,
 • profesjonalne zachowanie w sytuacji skargi i reklamacji,
 • darowanie nigdy nie przynosi ryzyka straty – czyli techniki wywierania wpływu na ludzi w obsłudze klienta,
 • wykorzystanie zasad komunikacji do załatwienia reklamacji,
 • trudni klienci.

Powrót na górę