ISO 9001 Rzetelna firma NR: 01168, MG CENTRUM SZKOLEŃ I KOREPETYCJI MARTA GWIŻDŻ-PIKOR Krajowy rejestr instytucji szkoleniowych ISO

Czas pracy kierowców

Szkolenie online z zasad pracy kierowców.

Program szkolenia:

1. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje

2. Regulacja prawna czasu pracy kierowców

 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
 • Ustawa o czasie pracy kierowców wraz ze zmianami
 • Kodeks Pracy
 • Pozostałe regulacje prawne
 • Definicje czasu pracy i pojęcia używane w ustawie oraz wyłączenia os stosowania tej ustawy

3. Wymagania dla kierowców w przewozach drogowych

 • Definicje
 • Kryterium wieku
 • Wymagania szczególne dla kierowców
 • Kwalifikacja wstępna i szkolenia okresowe
 • Badania kierowców
 • Wpisywanie danych do prawa jazdy

4. Czas pracy kierowcy w przewozach na terenie UE

 • Zakres zastosowania rozporządzenia Nr 561/2006
 • Czas jazdy i przerwy
 • Odpoczynki – dobowy i tygodniowy
 • Dyżur, dyspozycja
 • Systemy i rozkłady czasu pracy
 • Umowa AETR/Rozporządzenie Nr 561/2206 - porównanie

5. Przewozy regularne

6. Praca kierowców w godzinach nadliczbowych

 • Przekroczenie norm czasu pracy
 • Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
 • Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Czas wolny za godziny nadliczbowe
 • Praca w dni wolne od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy
 • Praca w niedzielę i święta
 • Praca w nocy

7. Czas pracy kierowców samozatrudnionych

8. Podróże służbowe kierowców

 • Pojęcie pracy służbowej
 • Miejsce pracy kierowcy
 • Należności z tytułu krajowych podróży służbowych
 • Należności z tytułu zagranicznych podróży służbowych

9. Zasady wynagradzania kierowców

 • Zasady wynagradzania w Polsce
 • Zasady wynagradzania kierowców wykonujących przewozy do Norwegii
 • Zasady wynagradzania kierowców wykonujących przewozy do Niemiec

10. Dokumentacja czasu pracy kierowców

 • Teczki dla kierowców
 • Informacja o dodatkowym zatrudnieniu
 • Lista obecności dla kierowcy
 • Ewidencja czasu pracy kierowcy
 • Zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu
 • Specyficzna dokumentacja przy przewozach regularnych do 50 km

11. Używanie tachografów i wykresówek

12. System tachografów cyfrowych

13. Zasady kontroli przedsiębiorstw

14. Kontrola przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców przez ITD i inne organy

15. Test egzaminacyjny

 

Powrót na górę