ISO 9001 Rzetelna firma NR: 01168, MG CENTRUM SZKOLEŃ I KOREPETYCJI MARTA GWIŻDŻ-PIKOR Krajowy rejestr instytucji szkoleniowych ISO

Praktyczny kurs Microsoft Excel V - profesjonalne formularze

Nie ulega wątpliwości, że Excel jest absolutnie dla każdego. Jedynym problemem może stać się zrozumienie setek funkcjonalności, jakie kryje ta aplikacja. Dzięki temu treningowi użytkownik jest w stanie usprawnić swoją dotychczasową pracę, zyskując w ten sposób dodatkowe doświadczenie niezbędne w budowaniu własnego wizerunku. Wszystkie prezentacje stworzone zostały w oparciu o Excela 2013, który jest kompatybilny z wersjami 2007, 2010 oraz 2016 (rozmieszczenie niektórych opcji może się nieznacznie różnić w innych wersjach).

Praktyczny kurs Microsoft Excel V - profesjonalne formularze

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pragną rozwinąć swoją wiedzę w zakresie prezentowania zestawień i raportów, a dla których dotychczasowe narzędzia stały się niewystarczające.

Użytkownik powinien posiadać minimalną wiedzę w zakresie tworzenia wykresów i formatowań komórek arkusza, a ponadto powinien znać następujące formuły:

=WYSZUKAJ.PIONOWO

=WYSZUKAJ.POZIOMO

=JEŻELI

=LICZ.JEŻELI

=SUMA.JEŻELI

=ILE.NIEPUSTYCH

=INDEKS

Powyższe funkcje będą tłumaczone w prezentacjach tylko w takim stopniu, jaki jest wymagany do zrozumienia całego tematu. Dlatego też przed przystąpieniem do szkolenia rekomendowane jest zapoznanie się z ich strukturą.

 

Korzyści

Przerobienie szkolenia umożliwi:

- stworzenie bardzo profesjonalnych zestawień, które mogą zrobić duże wrażenie na pracodawcy,

- zainspirowanie się potencjalnymi zestawieniami, które mogą być zrobione z bardzo prostych raportów,

- znalezienie alternatywy dla tabel przestawnych i wykresów lub poznanie metody na połączenie kilku metod jednocześnie.

 

Metoda treningowa

 

Trening jest oparty w dużej mierze na prezentacjach multimedialnych, które w bardzo dokładny sposób tłumaczą zagadnienia związane z tworzeniem formularzy.

Zestaw składa się z 19 prezentacji:

- 1 prezentacji ogólnej opisującej zagadnienia związane z formularzami,

- 18 prezentacji tematycznych opisujących kontrolki formularza (wśród nich 1 prezentacja ogólna + 2 prezentacje z zadaniami- na każdą kontrolkę osobno).

Do zestawu prezentacji dołączono również 6 arkuszy kalkulacyjnych, które stanowią pomoc w rozwiązywaniu zadań opisanych w prezentacjach. Każde zadanie jest podzielone na 2 części- zawiera wersję do samodzielnego rozwiązania oraz gotowe rozwiązanie zadania.

Po przerobieniu wszystkich zagadnień użytkownik przystępuje do testu, składającego się z 15 pytań jednokrotnego wyboru (każde z nich posiada 3 możliwości).

 

Opis szkolenia

  1. Umiejscowienie formularzy w arkuszu kalkulacyjnym.
  2. Pole kombi.
  3. Pole listy.
  4. Przycisk opcji.
  5. Pole wyboru.
  6. Przycisk pokrętła.
  7. Pasek przewijania.

Powrót na górę