ISO 9001 Rzetelna firma NR: 01168, MG CENTRUM SZKOLEŃ I KOREPETYCJI MARTA GWIŻDŻ-PIKOR Krajowy rejestr instytucji szkoleniowych ISO

Praktyczny kurs Microsoft Excel IV - wskazówki usprawniające pracę cz.2

Nie ulega wątpliwości, że Excel jest absolutnie dla każdego. Jedynym problemem może stać się zrozumienie setek funkcjonalności, jakie kryje ta aplikacja. Dzięki temu treningowi użytkownik jest w stanie usprawnić swoją dotychczasową pracę, zyskując w ten sposób dodatkowe doświadczenie niezbędne w budowaniu własnego wizerunku.Wszystkie prezentacje stworzone zostały w oparciu o Excela 2013, który jest kompatybilny z wersjami 2007, 2010 oraz 2016 (rozmieszczenie niektórych opcji może się nieznacznie różnić w innych wersjach).

Praktyczny kurs Microsoft Excel IV - wskazówki usprawniające pracę cz.2

 

Grupa docelowa


Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które już w minimalnym stopniu opanowały podstawowe funkcjonalności Excela i są gotowe na rozwój swojej wiedzy w tym zakresie.
Ponadto, jest ono przeznaczone dla osób, które szukają sposobów na zwiększenie efektywności w codziennej pracy.

Korzyści


Po przerobieniu wszystkich dostępnych prezentacji użytkownik zyska wiedzę pozwalającą mu na szybsze wykonanie codziennych zadań w arkuszu i dzięki temu skupi się na innych, nieosiągalnych dotąd zadaniach w pracy.

Metoda treningowa

Trening opiera się na 40 prezentacji, które mają pomóc w rozwinięciu umiejętności.
Każda prezentacja dokładnie opisuje zagadnienia związane z arkuszem kalkulacyjnym.
Po przerobieniu wszystkich zagadnień użytkownik przystępuje do testu, składającego się z 15 pytań jednokrotnego wyboru (każde z nich posiada 3 możliwości).

Opis szkolenia

1. Ogólne wskazówki dotyczące Excela, widoku arkusza kalkulacyjnego oraz podstawowych funkcjonalności systemu:

Wskazówka 1. Masowe otwieranie plików Excela.
Wskazówka 2. Zaznaczanie całości arkusza.
Wskazówka 3. Szybka zmiana nazwy konkretnej zakładki.
Wskazówka 4. Zmiany w wielu zakładkach jednocześnie.
Wskazówka 5. Podstawowe skróty klawiszowe.
Wskazówka 6. Zmiana kierunku tekstu.
Wskazówka 7. Ukrywanie danych przed innymi użytkownikami.
Wskazówka 8. Wstawianie wartości zaczynających się od 0.
Wskazówka 9. Wskazywanie wartości z określoną liczbą znaków.
Wskazówka 10. Zaznaczanie tylko konkretnych części arkusza.

2. Opcje programu Microsoft Excel:

Wskazówka 11. Automatyczna vs ręczna kalkulacja formuł.
Wskazówka 12. Auto korekta w pisanych frazach.
Wskazówka 13. Odzyskiwanie utraconych plików.
Wskazówka 14. Auto podpowiedź.
Wskazówka 15. Zmiana domyślnych separatorów liczb.
Wskazówka 16. Własne listy danych w Excelu.
Wskazówka 17. Modyfikacja wstążki i paska „Szybki dostęp” pod potrzeby użytkownika.


3. Wstążka Excela:

Wskazówka 18. Wielokrotny malarz formatów.
Wskazówka 19. Zawijanie tekstu w komórkach.
Wskazówka 20. Szybka zmiana wartości dziesiętnych.
Wskazówka 21. Serie liczbowe i szybkie ustawianie serii czasowych w Excelu.
Wskazówka 22. Tabela i jej główne korzyści.
Wskazówka 23. Odsyłacze.
Wskazówka 24. Skuteczne drukowanie dokumentu- wyrównywanie i zawijanie stron, linie siatki.
Wskazówka 25. Identyczne nagłówki na każdej wydrukowanej stronie.
Wskazówka 26. Menedżer nazw ułatwiający pracę z formułami i wykresami.
Wskazówka 27. Sortowanie tabeli z kilkoma warunkami.
Wskazówka 28. Zaawansowane filtrowanie danych, usuwanie duplikatów.
Wskazówka 29. Dzielenie tekstu w komórkach na podstawie kryteriów użytkownika.
Wskazówka 30. Grupowanie i zliczanie pośrednich elementów tabeli.
Wskazówka 31. Komentarze.
Wskazówka 32. Udostępnianie arkusza do pracy jednocześnie kilku osobom.
Wskazówka 33. Zamrażanie konkretnych części tabeli dla lepszej widoczności danych.

4. Porady dotyczące formuł:

Wskazówka 34. Ułatwienia systemowe w stosowaniu formuł.
Wskazówka 35. Automatyczna suma na 3 sposoby.
Wskazówka 36. Obliczanie wartości bezwzględnej z liczby.
Wskazówka 37. Dzielenie i mnożenie dużej ilości danych za pomocą jednej operacji.
Wskazówka 38. Łączenie kilku komórek w jeden, wspólny tekst.
Wskazówka 39. Zamiana tekstu na wielkie i małe litery.
Wskazówka 40. Uzyskiwanie informacji o aktywnym wierszu i kolumnie.

 

Powrót na górę