ISO 9001 Rzetelna firma NR: 01168, MG CENTRUM SZKOLEŃ I KOREPETYCJI MARTA GWIŻDŻ-PIKOR Krajowy rejestr instytucji szkoleniowych ISO

Gospodarka magazynowa i zarządzanie zapasami

Szkolenie z gospodarki magazynowej.

Program szkolenia:

1. Magazyny i ich funkcje w organizacji.

2. Zapasy i gospodarka magazynowa – efektywne gospodarowanie zapasami oraz przestrzenią magazynową:
• Składowanie i opakowanie,
• Układ magazynów,
• Przepływ towarów i informacji,
• Obieg dokumentów w magazynie,
• Sterowanie zapasami,
• Bezpieczeństwo i higiena pracy.

3. Pomiar procesów magazynowych:
• Inwentaryzacja stanów magazynowych,
• Odpowiedzialność w magazynie.

4. Koszty w gospodarce magazynowej.

5. Doskonalenie procesów magazynowych Lean Management.

Grupa docelowa:

  • specjaliści i kadra kierownicza odpowiedzialna za gospodarkę magazynową,
  • pracownicy odpowiadający za prawidłowe funkcjonowania magazynów różnych branż.

 

Metody szkolenia:

  • wykłady,
  • analiza przypadków.

 

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu nowoczesnych zasad gospodarki magazynowej.

 

Uczestnicy zdobędą i usystematyzują wiedzę o funkcjonowaniu magazynu w nowoczesnym systemie logistycznym. Dowiedzą się jak koszty magazynowe wpływają na wynik finansowy firmy.

 

Uczestnicy po uzyskaniu pozytywnej oceny z testu kończącego szkolenie otrzymają certyfikat.

Powrót na górę