ISO 9001 Rzetelna firma NR: 01168, MG CENTRUM SZKOLEŃ I KOREPETYCJI MARTA GWIŻDŻ-PIKOR Krajowy rejestr instytucji szkoleniowych ISO

ISO 9001:2015. Wymagania. Zmiany w porównaniu do ISO 9001:2008.

Zapoznaj się ze zmianami w normie ISO 9001

Szkolenie na auditora ISO 9001:2015.

Grupa docelowa


  • auditorzy systemów ISO
  • specjaliści ds. zarządzania jakością
  • auditorzy, pełnomocnicy systemów ISO
  • pracownicy działów jakości
  • studenci

Korzyści


  • zmiany w normie ISO 9001
  • co nowego w porównaniu z ISO 9001:2008
  • aktualizacja uprawnień

Metoda treningowa


  • prezentacja multimedialna

  • indywidualne ćwiczenia

 

Opis szkolenia


 

W 2015 roku wydana została aktualizacja podstawowej normy z zakresu systemów ISO - ISo 9001:2015. Norma ta jest podstawową normą w zakresie zarządzania jakością. Jest również normą bazową dla wszystkich pozostałych norm branżowych. W 2015roku ukazała się wersja angielska, natomiast wydanie polskiej wersji planowane jest na 2016 roku. Jednak już teraz warto zapoznać się z nowymi przepisami w zakresie zarządzania jakością. Każda osoba, która posiada uprawnienia auditora lub pełnomocnika ISO 9001 jest zobowiązana w ciągu 3 lat wziąść udział w szkoleniu aktualizacyjnym. Dotyczy to również firm - każda firma, która posiada wdrożony system ISO 9001 ma 3 lata na dostosowanie obecnego systemu do nowych wymagań normy ISO 9001:2015.

 

 

Program szkolenia

W ramach tego szkolenia aktualziacyjnego dowiesz się:
1. Historia zmian ISO 9001
2. Rodzina norm ISO 9000
3. Dlaczego wprowadzono nowelizację ISO 9001:2015
4. Spis treści ISO 9001:2015
5. Wymagania ISO 9001:2015:
- zakres
- organizacja i jej kontekst
- przywództwo
- podejście procesowe
- podejście oparte na ryzyku
- udokumentowana informacja
6. Było - jest, czyli zmiany w ISO 9001:2015 w porównaniu z ISO 9001:2008
7. Test egzaminacyjny

Powrót na górę