ISO 9001 Rzetelna firma NR: 01168, MG CENTRUM SZKOLEŃ I KOREPETYCJI MARTA GWIŻDŻ-PIKOR Krajowy rejestr instytucji szkoleniowych ISO

Praktyczny kurs MySQL

MySQL, statystycznie rzecz ujmując, jest najczęściej używaną bazą danych, która ma otwarty dostęp do kodu źródłowego. Przez swoich użytkowników wykorzystywana do kreowania tanich, skalowanych i skutecznych wbudowanych aplikacji bazodanowych w sieci. Dzięki temu kursowi dane Ci będzie poznać proces tworzenia baz danych przy użyciu konsoli, a także trybu graficznego, dzięki któremu możliwa jest praca z bazą w trybie graficznym. Dana Ci będzie również nauka tworzenia zapytań w języku SQL.

Kurs MySql.

Grupa docelowa


 • osoby chcące nauczyć się tworzenia i zarządzania bazami danych
 • osoby szukające pracy na stanowisku, na którym wymagana jest znajomość SQL

Korzyści


 • użyteczna wiedza dotycząca budowy i zarządzania bazami danych

 • trening umiejętności przez liczne ćwiczenia

 •  

Metoda treningowa


 • prezentacja multimedialna

 • indywidualne ćwiczenia

 

Opis szkolenia


 

  Dzięki MySQL-u możesz tworzyć nowe bazy danych, a w bazach również tabele, dodawać nowe rekordy, edytować je lub usuwać. Możesz zarządzać użytkownikami, w tym także dokładnie określać prawa dostępu do określonych pól w bazie danych. Ważne jest również to, że w jednej chwili z bazy danych może korzystać praktycznie nieograniczona liczba osób – wszystko w zależności od zasobów fizycznych, którymi dysponuje serwer. Wszystkie zaprezentowane przykłady obsługi MySQL-a podczas trwania tego kursu będą opierać się na lokalnej bazie danych, zainstalowanej pod systemem Windows.

Plan szkolenia

 

  1. Korzystanie z konsoli MySQL • Łączenie się z serwer MySQL

  1. • Wyświetlenie istniejących baz danych

  1. • Tworzenie nowej bazy danych

  1. • Usuwanie baz danych


  1. Korzystanie z konsoli MySQL – Praca z tabelami • Wyświetlanie baz danych i tabeli

  1. • Tworzenie tabeli z danymi


  1. Korzystanie z konsoli MySQL – Edycja tabeli • Dodawanie nowych pól

  1. • Zmiana nazwy pola

  1. • Usuwanie kolumn

  1. • Dodawania pól po innym polu

  1. • Zmiana nazwa tabeli

  1. • Usuwanie tabeli


  1. Język SQL • Instrukcja INSERT INTO,

  1. • Instrukcja SELECT FROM,

  1. o Klauzula WHERE

  1. o Funkcje SUM, MAX, MIN, COUNT, AVG

  1. o Operatory OR, AND, NOT

  1. o Wyrażenia BETWEEN, IN, BETWEEN, ASC, DESC, ORDER BY, LIKE

  1. • Instrukcja UPDATE

  1. • Instrukcja DELETE FROM.


  1. Korzystanie z konsoli MySQL - Backup bazy danych i przywracanie

  1. Zarządzanie użytkownikami MySQL • Uprawnienia użytkowników,

  1. • tworzenie użytkowników,

  1. • kasowania, nadawanie praw,


 1. Obsługa bazy danych przez graficzny interfejs phpMyadmin

Powrót na górę