Praktyczny kurs MySQL

MySQL, statystycznie rzecz ujmując, jest najczęściej używaną bazą danych, która ma otwarty dostęp do kodu źródłowego. Przez swoich użytkowników wykorzystywana do kreowania tanich, skalowanych i skutecznych wbudowanych aplikacji bazodanowych w sieci. Dzięki temu kursowi dane Ci będzie poznać proces tworzenia baz danych przy użyciu konsoli, a także trybu graficznego, dzięki któremu możliwa jest praca z bazą w trybie graficznym. Dana Ci będzie również nauka tworzenia zapytań w języku SQL.

Kurs MySql.

Grupa docelowa


 • osoby chcące nauczyć się tworzenia i zarządzania bazami danych
 • osoby szukające pracy na stanowisku, na którym wymagana jest znajomość SQL

Korzyści


 • użyteczna wiedza dotycząca budowy i zarządzania bazami danych

 • trening umiejętności przez liczne ćwiczenia

 •  

Metoda treningowa


 • prezentacja multimedialna

 • indywidualne ćwiczenia

 

Opis szkolenia


 

  Dzięki MySQL-u możesz tworzyć nowe bazy danych, a w bazach również tabele, dodawać nowe rekordy, edytować je lub usuwać. Możesz zarządzać użytkownikami, w tym także dokładnie określać prawa dostępu do określonych pól w bazie danych. Ważne jest również to, że w jednej chwili z bazy danych może korzystać praktycznie nieograniczona liczba osób – wszystko w zależności od zasobów fizycznych, którymi dysponuje serwer. Wszystkie zaprezentowane przykłady obsługi MySQL-a podczas trwania tego kursu będą opierać się na lokalnej bazie danych, zainstalowanej pod systemem Windows.

Plan szkolenia

 

  1. Korzystanie z konsoli MySQL • Łączenie się z serwer MySQL

  1. • Wyświetlenie istniejących baz danych

  1. • Tworzenie nowej bazy danych

  1. • Usuwanie baz danych


  1. Korzystanie z konsoli MySQL – Praca z tabelami • Wyświetlanie baz danych i tabeli

  1. • Tworzenie tabeli z danymi


  1. Korzystanie z konsoli MySQL – Edycja tabeli • Dodawanie nowych pól

  1. • Zmiana nazwy pola

  1. • Usuwanie kolumn

  1. • Dodawania pól po innym polu

  1. • Zmiana nazwa tabeli

  1. • Usuwanie tabeli


  1. Język SQL • Instrukcja INSERT INTO,

  1. • Instrukcja SELECT FROM,

  1. o Klauzula WHERE

  1. o Funkcje SUM, MAX, MIN, COUNT, AVG

  1. o Operatory OR, AND, NOT

  1. o Wyrażenia BETWEEN, IN, BETWEEN, ASC, DESC, ORDER BY, LIKE

  1. • Instrukcja UPDATE

  1. • Instrukcja DELETE FROM.


  1. Korzystanie z konsoli MySQL - Backup bazy danych i przywracanie

  1. Zarządzanie użytkownikami MySQL • Uprawnienia użytkowników,

  1. • tworzenie użytkowników,

  1. • kasowania, nadawanie praw,


 1. Obsługa bazy danych przez graficzny interfejs phpMyadmin

Powrót na górę