ISO 9001 Rzetelna firma NR: 01168, MG CENTRUM SZKOLEŃ I KOREPETYCJI MARTA GWIŻDŻ-PIKOR Krajowy rejestr instytucji szkoleniowych ISO

Profesjonalny Manager

Manager jest to osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania - podejmowanie decyzji, planowanie i organizowanie.

Szkolenie online - Profesjonalny Manager.

Grupa docelowa


 • managerowie
 • kierownicy
 • dyrektorzy
 • osoby zarządzające zespołami

Korzyści


 • usystematyzowanie wiedzy

 • zdobycie nowych wiadomości z zakresu zarządzania zespołem ludzi

Metoda treningowa


 • prezentacja multimedialna

 • indywidualne ćwiczenia

 

Opis szkolenia


 

 

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania ludźmi, niezaleznie od poziomu, z którego zarządzają.

Szkolenie to z jednej strony bardzo dobrze porządkuje już zdobytą wiedzę w trakcie innych szkoleń, jak również ja rozszerza o informacje, które sprawią że praca Managera stanie się łatwiejsza i wydajniejsza.

Motywowanie pracowników, komunikacja, wykorzystanie technik psychomanipulacyjnych oraz krytykowanie to tylko niektóre z poruszonych tematów.

Plan szkolenia

 

 1. Wizerunek idealnego zespołu
 2. Nawyki skutecznego działania
 3. Motywowanie zespołu
 4. Błędy popełniane przy wykorzystywaniu płacy jako elementu motywowania
 5. Komunikacja w relacjach wewnętrznych i z otoczeniem
 6. Stres, a konflikt
 7. Techniki psychomanipulacyjne w zespole zawodowym (zasady i techniki)
 8. Asertywna komunikacja szef- podwładny
 9. Przyjmowanie krytyki zawodowej
 10. Przekazywanie krytyki pracownikowi
 11. Szef bez autorytetu
 12. Reguły zarządzania czasem
 13. Zasada stawiania celów S.M.A.R.T.

Powrót na górę