ISO 9001 Rzetelna firma NR: 01168, MG CENTRUM SZKOLEŃ I KOREPETYCJI MARTA GWIŻDŻ-PIKOR Krajowy rejestr instytucji szkoleniowych ISO

Przewozy nienormatywne

Przewozy nienormatywne

 

Cel szkolenia

 • poznanie systemu zezwoleń i kar za wykonanie przewozu bez zezwolenia,
 • rozpoznawanie kiedy pojazd staje się nienormatywny i czy możliwe jest uzyskanie zezwolenia na przejazd takim pojazdem,
 • wypracowanie najlepszych rozwiązań, które mogą zostać zastosowane w firmach w celu zabezpieczenia się przed karami.

 

Dla kogo:

 • osoby zarządzające przewozami nienormatywnymi,
 • osoby zarządzając łańcuchem dostaw,
 • kierowcy realizujący przewozy nienormatywne.

 

Korzyści dla uczestników

 • uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozów nienormatywnych.
 • „świadomy” udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne.

 

Program szkolenia

 1. Struktura unijnych i polskich przepisów dotyczących przewozów nienormatywnych.
 2. Pojęcie przewozu normatywnego i nienormatywnego.
 3. Obowiązujące w tym zakresie normy techniczne dotyczące wymiarów, masy całkowitej i nacisków osi pojazdów.
 4. Zmiana rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
 5. Definicja pojazdu nienormatywnego.
 6. Odstępstwa konstrukcji pojazdu nienormatywnego od warunków technicznych.
 7. Warunki wykonywania przewozu nienormatywnego.
 8. Rodzaje zezwoleń na wykonywanie przewozów nienormatywnych.
 9. Ograniczenia w przejazdach narzucane przez organ wydający zezwolenie.
 10. Omówienie procesu organizacji ładunku nienormatywnego.
 11. Czynności poprzedzające proces przewozowy, a w tym:
  - rozpoznanie zadania,
  - dobór środka transportu,
  - ustalenie trasy przewozu,
  - dobór zezwolenia na przewóz,
  - dobór urządzeń i narzędzi do obsługi procesu oraz technologii za- i wyładunku,
  - dobór mocowań i zabezpieczeń.
 12. Przygotowanie załadunku, zasady prawidłowego załadunku pojazdu i procesu mocowania ładunku oraz czynności zdawczo-odbiorcze po załadunku.
 13. Przygotowanie wymaganych dokumentów. Przewóz ładunku nienormatywnego i zasady jego pilotowania.
 14. Rodzaje podmiotów uprawnionych do kontroli drogowej przewozów kombinowanych.
 15. Omówienie przykładów kontroli.
 16. Rodzaje i wielkość kar za brak przestrzegania przepisów dotyczących przewozów

Metody szkolenia

 

 • wykłady
 • case study

Powrót na górę