ISO 9001 Rzetelna firma NR: 01168, MG CENTRUM SZKOLEŃ I KOREPETYCJI MARTA GWIŻDŻ-PIKOR Krajowy rejestr instytucji szkoleniowych ISO

Raport oddziaływania na środowiska

Warsztaty całkowicie poświęcone budowie raportu oddziaływania na środowisku.

Raport oddziaływania na środowiska

Grupa docelowa


  • wszystkie osoby związane z ochroną środowiska
  • studenci
  • osoby zainteresowane tworzeniem raportów oddziaływania na środowisko

Korzyści


  • zdobycie praktycznej wiedzy
  • trening umiejętności
  • certyfikat ukończenia szkolenia

Metoda treningowa


  • Prezentacja multimedialna
  • Studium przypadków
 

Opis szkolenia


 

Dobrze opracowany raport oddziaływania na środowisko jest podstawą do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dlatego też warto się dobrze przygotować do jego tworzenia. Szkolenie to jest przygotowane dla osób, które będa praktycznie wykonywały raporty oddziaływania na środowisko różnych inwestycji. Szkolenie ma charakter warsztatowy. Skupiamy się głównie na omówieniu wszystkich punktów raportu oraz zapoznaniu się z najczęstszymi błędami..

 

 

Plan szkolenia

 

1. Dla których przedsięwzięć konieczne jest wykonanie raportu..

2. Budowa raportu

3. Tworzenie krok po kroku przykładowego raportu oddziaływania na środowisko – omówienie wszystkich rozdziałów oraz różnych przykładów

4. Studium przypadku.

5. Test egzaminacyjny

 

Terminy


szkolenie on-line dostępne 24/7

 

Powrót na górę