ISO 9001 Rzetelna firma NR: 01168, MG CENTRUM SZKOLEŃ I KOREPETYCJI MARTA GWIŻDŻ-PIKOR Krajowy rejestr instytucji szkoleniowych ISO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) – praktyczne aspekty zmian po unijnej reformie

Specjalistyczne szkolenie z RODO.

MODUŁ I

 1. Przedmiot i cele reformy przepisów o ochronie danych osobowych.
 2. Środowisko bezpieczeństwa danych osobowych.
 • cyberprzestrzeń,
 • przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych:
 • RODO/GDPR,
 • ustawa o ochronie danych osobowych,
 • dyrektywa policyjna,
 • dyrektywa e-Privacy (projekt),
 • wytyczne Grupy Roboczej Artykułu 29.

III. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć RODO/GDPR (m.in.).

 • dane osobowe,
 • przetwarzanie,
 • profilowanie,
 • pseudominizacja,
 • administrator,
 • podmiot przetwarzający,
 • naruszenie ochrony danych osobowych.
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych.

MODUŁ II

 1. Prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Obowiązki administratora danych.

MODUŁ III

 1. Obowiązki podmiotu przetwarzającego (procesora danych).
 2. Status inspektora ochrony danych.

III. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 1. Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Powrót na górę