ISO 9001 Rzetelna firma NR: 01168, MG CENTRUM SZKOLEŃ I KOREPETYCJI MARTA GWIŻDŻ-PIKOR Krajowy rejestr instytucji szkoleniowych ISO

Specjalista ds. transportu i spedycji w firmie

Uczestnicy zapoznają się z aspektami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umowy, przygotowywaniu przewozu lub składaniu reklamacji. Szkolenie daje możliwość usystematyzowania wiedzy oraz poszerzenia wiadomości o zagadnienia takie jak czas pracy kierowców.

Specjalistyczny kurs online z spedycji.

Cel szkolenia:

Uczestnicy zapoznają się z aspektami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umowy, przygotowywaniu przewozu lub składaniu reklamacji. Szkolenie daje możliwość usystematyzowania wiedzy oraz poszerzenia wiadomości o zagadnienia takie jak czas pracy kierowców.

Dla kogo:

Osoby, które odpowiedzialne są w firmie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami z działu: logistyki, transportu, zakupu i sprzedaży. Jak również:

 • osoby poszukujące pracy w transporcie, logistyce - celem podstawowego przyuczenia do zawodu,
 • osoby pracujące w transporcie i logistyce - celem usystematyzowania i rozszerzenia wiedzy,
 • osoby, które planują założyć własną działalność gospodarczą o profilu transportowym.

 

Program szkolenia:

 1. Organizacja transportu w przedsiębiorstwie:
 • Transport w logistyce za Polsce i zagranicą;
 • Charakterystyka rodzajów transportu;
 • Charakterystyka rodzajów spedycji;
 • Prawne ramy funkcjonowania transportu osób i dóbr;
 • Transport w łańcuchu dostaw;
 • Giełda transportowa w transporcie;
 • Zasady odpowiedzialności w transporcie i spedycji.

2. Warunki rozpoczęcia i prowadzenia działalności w zakresie wykonywania transportu i spedycji.

3. Umowy w transporcie i w spedycji:

 • Umowa przewodu towarów;
 • Prawo przewozowe, Konwencja przewozowa – analiza zmian legislacyjnych;
 • Ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika i spedytora wynikają ce s prawa;
 • Konwencja CMR i odpowiedzialność przewoźnika;
 • Konwencja TIR SAD, ADR;
 • Odpowiedzialność przewoźnika i spedytora w przewozie towaru.
 • Incoterms 2010 w bezpieczeństwie ładunków

4. Dokumenty transportowe i spedycyjne:

 • Dokumentacja w transporcie:
 • Rodzaje dokumentów transportowych;
 • Dokumentacja przy przewozie towarów niebezpiecznych;
 • Dokumentacja w przewozach krajowych i międzynarodowych;
 • Dokumentacja celna;
 • List CMR a krajowy list przewozowy;
 • Posługiwanie się konosamentem w transporcie towarów;
 • Ubezpieczenia cargo według klauzul ICC A, B, C.

5. Organizacja i dokumentowanie czasu pracy załóg pojazdów.

6. Reklamacje i roszczenia:

 • Reklamacja z tytułu niedotrzymania terminu dostawy;
 • Reklamacje w transporcie dotyczące uszkodzenia lub utraty towaru;
 • Konwencja montrealska w dochodzeniu reklamacji;
 • Terminy i formy zgłaszania roszczeń oraz konsekwencje ich niedotrzymania

 

Korzyści z uczestnictwa w kursie:

 • opanowanie podstawowych umiejętności związanych z zarządzaniem transportem
  zamawianiem usług przewozowych w transporcie drogowym,
 • uzyskanie podstawowych informacji w zakresie logistyki przedsiębiorstw,
 • przygotowanie do pracy na stanowisku spedytora, logistyka w firmach handlowych i produkcyjnych
 • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi elektronicznych giełd towarowych

 

Metodologia szkolenia:

Wykład, studia przypadków szkolenia.

 

Certyfikaty:

Zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Powrót na górę