ISO 9001 Rzetelna firma NR: 01168, MG CENTRUM SZKOLEŃ I KOREPETYCJI MARTA GWIŻDŻ-PIKOR Krajowy rejestr instytucji szkoleniowych ISO

Warsztaty systemów ISO wg PN-EN 19011

Norma PN 19011 zawiera kluczowe wytyczne związane z prowadzeniem audytów wewnętrznych zewnętrznych. Jest to norma opublikowana pod koniec listopada 2012 roku, która nie ostała jeszcze zauważona przez wielu specjalistów w branży. Najważniejsza zmiana dotyczy jej obszaru stosowania – norma PN-EN ISO 19011:2012 nie zawiera już wyszczególnionych systemów zarządzania, do których ma ona zastosowanie. Nowy tytuł to „Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania”. Wszystkich zainteresowanych zapoznaniem się bliżej z nową normą zapraszamy na nasze szkolenie ISO online.

Kurs z warsztatów systemów ISO ISO wg PN-EN 19011.

Grupa docelowa


  • audytorzy systemów ISO – wewnętrzni i zewnętrzni
  • pełnomocnicy ds. systemów ISO

Korzyści


  • uzyskanie wiedzy dotyczącej normy PN ISO 19011
  • praktyczny trening umiejętności
  • certyfikat potwierdzający odbycie kursu

Metoda treningowa


  • Prezentacja multimedialna
  • indywidualne ćwiczenia
 

Opis szkolenia


 

Norma PN-EN ISO 19011:2012 włącza kluczowe informacje związane z prowadzeniem audytów. Jest to norma międzynarodowa, która podaje wytyczne audytowania, zarządzania programami audytów, prowadzenia audytów dla zarządzania środowiskowego i zarządzania jakością, a także obejmuje wytyczne związane z kompetencjami audytorów.


Stosowana jest ona w szczególności w tych przedsiębiorstwach, które przeprowadzają audyty wewnętrzne lub zewnętrzne dla systemów zarządzania jakością, systemów zarządzania środowiskowego lub zarządzania programem audytów. Normę można stosować też do innych audytów, gdy dokona się określenia dokładnych kompetencji członków zespołu audytów.


Oferowane przez nasz szkolenie przekazuje niezbędną wiedzę dotyczącą prezentowanej normy podaną w przystępnej formie prezentacji multimedialnej z interaktywnymi ćwiczeniami.

 

Plan szkolenia:

  1. Przedstawienie zawartości normy PN-EN ISO 19011:2012 i jej głównych wymagań.
  2. Zasady przeprowadzania audytów wewnętrznych.
  3. Egzamin potwierdzający uzyskaną wiedzę.

Powrót na górę