ISO 9001 Rzetelna firma NR: 01168, MG CENTRUM SZKOLEŃ I KOREPETYCJI MARTA GWIŻDŻ-PIKOR Krajowy rejestr instytucji szkoleniowych ISO

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw należą do jednych z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz poprawy ich rentowności i wartości. Uczestnicy warsztatów zostaną wyposażeni w wiedzę teoretyczną, praktyczne doświadczenia i przykłady najlepszych praktyk w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Zdobyte umiejętności pozwolą sprostać ich menedżerskim wyzwaniom i perspektywom rozwoju zawodowego.

Kurs online z branży logistycznej.

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw należą do jednych z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz poprawy ich rentowności i wartości. Uczestnicy warsztatów zostaną wyposażeni w wiedzę teoretyczną, praktyczne doświadczenia i przykłady najlepszych praktyk w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Zdobyte umiejętności pozwolą sprostać ich menedżerskim wyzwaniom i perspektywom rozwoju zawodowego. 

 Cele szkolenia:

Szkolenie umożliwia uzyskanie podstawowej wiedzy pozwalającej na strategiczne planowanie elementów uczestniczących w łańcuchu dostaw czyli zarządzaniu logistyką łańcucha. Dzięki temu uczestnik będzie wiedział jak integrować kluczowe procesy biznesowe takie jak zaopatrzenie, produkcja, koprodukcja, sprzedaż oraz dystrybucja w celu osiągnięcia maksymalnej rentowności i wymaganego poziomu obsługi klienta.

Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien

 • potrafić dokonać analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia w kontekście łańcucha dostaw
 • potrafić zaplanować i zaprojektować łańcuch dostaw
 • znać systemy wymiany informacji w łańcuchu dostaw
 • znać zasady zarządzania operacyjnego łańcuchem dostaw

Dla kogo?

 • pracowników działów logistyki, zakupów, sprzedaży jako wsparcie w codziennej pracy,
 • osoby zainteresowane rozwojem własnych umiejętności w zakresie łańcucha dostaw

 

 Program szkolenia:

 

 1. Związek między logistyką a łańcuchem
 • Łańcuch dostaw - modny termin czy zjawisko gospodarcze - próba zdefiniowania pojęcia
 • Procesowe czy funkcjonalne podejście do zarządzania w firmach
 • Ewolucyjne przejście od logistyki dystrybucji do zintegrowanych łańcuchów dostaw
 • Klient wewnętrzny i zewnętrzny w łańcuchach dostaw

 

 1. Łańcuch dostaw jako nowoczesna forma współpracy przedsiębiorstw i redukcji ryzyka działalności przedsiębiorstw
 • Przesłanki i cele tworzenia łańcuchów dostaw
 • Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw
 • Współzależności i konflikty pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw – na wybranych przykładach
 • Łańcuch dostaw a inne formy współpracy przedsiębiorstw

 3. Koszty logistyki w łańcuchu dostaw

 • Identyfikacja kosztów logistyki w łańcuchu dostaw
 • Kontrola przyrostu kosztów logistyki na poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw
 • Możliwości redukcji kosztów logistyki skali łańcucha dostaw

 

 1. Budowanie łańcucha dostaw w celu racjonalnego obsłużenia klienta
 • Pięć podstawowych zasad budowania łańcucha dostaw - od strategii po mierniki łańcucha
 • Elementy składowe łańcucha dostaw - struktura, procesy, relacje w łańcuchach dostaw, procesy integracyjne w łańcuchach dostaw
 • Podstawowe cele tworzenia zintegrowanych łańcuchów dostaw - współpraca dla wspólnych korzyści biznesowych uczestników łańcuchów
 • Efekt Forrestera ("byczego bicza") wzmocnienie popytu w łańcuchach dostaw - przyczyny powstawania i możliwości zapobieganie powstawania efektu wzmocnienia popytu
 • Lokalizacja zapasów w łańcuchach dostaw - koszty vs. poziom obsługi klienta

 

 1. Obsługa klienta w łańcuchu dostaw
 • Podstawowe założenia logistycznej obsługi klienta w łańcuchu dostaw
 • Etapy i fazy obsługi klienta w odniesieniu do specyfiki funkcjonowania łańcuchów dostaw – możliwości identyfikacji czynności i znaczenie praktyczne kształtowania procesów obsługi w strukturze łańcucha dostaw,
 • Jak mierzyć poziom obsługi klienta w łańcuchu? Elementy, mierniki i standardy obsługi klienta w łańcuchu dostaw
 • Koncepcja „doskonale zrealizowanego zamówienia”.

 

 1. Zarządzanie zapasami w łańcuchach dostaw
 • Cele utrzymywania zapasów w poszczególnych ogniwach łańcucha. Omówienie roli zapasów w logistycznym łańcuchu dostaw i współczesnego podejścia do zarządzania zapasami
 • Koszty zapasów, koszty zamrożenia kapitału i możliwości redukcji ryzyka wzrostu kosztów
 • Klasyfikacja zapasów wg wartości i możliwości błędnych interpretacji wyników w łańcuchu dostaw
 • Funkcjonalna klasyfikacja zapasów i możliwości jej zastosowania w łańcuchu

 

 1. Metody ustalania wielkości dostaw
 • Główne metody ustalania wielkości i częstotliwości dostaw w łańcuchu dostaw
 • Ustalanie momentu składania zamówień
 • Główne problemy związane z określaniem czasu realizacji dostawy

 

 1. Wybrane strategie łańcuchów dostaw
 • Kompresja czasu - skracania czasu cykli przepływów fizycznych i informacji w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej
 • Maksymalne wykorzystania aktywów łańcucha - maszyn, urządzeń, obiektów, środków transportu oraz kapitału społecznego dla uzyskania przewagi konkurencyjnej
 • Korzystania z usługodawców i wykonawców zewnętrznych - 3Party Logistics, outsourcing vs. insourcing
 • Lean Management - strategia i zasady tworzenia wartości dla klienta przez eliminację strat i marnotrawstwa w łańcuchach dostaw

 

 1. Wybrane elementy kompleksowych systemów zarządzania zapasami i informacją w łańcuchu dostaw
 • Systemy planowania potrzeb materiałowych i dystrybucji z uwzględnieniem przepływów informacyjnych
 • Zasady określania potrzeb informacyjnych poszczególnych ogniw

 

 1. Integracja celów, struktur, procesów i relacji w łańcuchu dostaw
 • Dojrzałość łańcuchów dostaw - zakres integracji procesów, struktur i relacji
 • Typy relacji w łańcuchach dostaw - od jednorazowej transakcji do aliansu strategicznego
 • Kiedy warto zapraszać partnerów biznesowych do współpracy dla wspólnego dobra
 • Dziesięć przykazań dla uczestników łańcuchów dostaw

 

Metoda szkolenia:

W czasie szkolenia wykorzystywane są następujące metody dydaktyczne:

 • case study,
 • scenki, odgrywanie ról,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje, prezentacje, burza mózgów.

 

Na końcu szkolenia zostanie przeprowadzony test jednokrotnego wyboru.

Powrót na górę