ISO 9001 Rzetelna firma NR: 01168, MG CENTRUM SZKOLEŃ I KOREPETYCJI MARTA GWIŻDŻ-PIKOR Krajowy rejestr instytucji szkoleniowych ISO

Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie

Dzięki temu szkoleniu dowiesz jak efektywnie zarządzać zapasami w swoim przedsiębiorstwie. Odkryjesz przyczynę ich powstawania i możliwości jakie dzięki nim będziesz mógł osiągnąć. W jaki sposób dzięki zapasom zapewnić najwyższy poziom obsługi klienta? Jakie rodzaje zapasów może mieć Twoje przedsiębiorstwo? Nauczysz się jak uniknąć niepotrzebnych kosztów magazynowania z jednoczesnym uzyskaniem odpowiedniej ilości przedmiotów. Dobierzesz również odpowiednia metodę ich sterowania

Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie

Opis szkolenia


Szkolenie zostało przewidziane dla osób które chcą w efektywny sposób uzyskać
odpowiednią wiedzę, dotyczącą zarządzania zapasami w swojej firmie. Odpowiednie
rozwiązania dobrane i przewidziane w sposób prawidłowy, pomogą wyeliminować
niepotrzebne koszty związane z gromadzeniem zapasów przy zapewnieniu najwyższej
jakości obsługi klienta. Dobranie właściwej metody logistycznej i magazynowania
przedmiotów pozwoli efektywnie prowadzić sprzedaż.


Korzyści:
-nauka odpowiedniego zarządzania zapasami swojego przedsiębiorstwa
-eliminacja niepotrzebnych kosztów
-dobranie odpowiedniej metody przewidywania ilości koniecznych zapasów
-efektywne zarządzanie
-wiedza na temat wysokiego poziomu obsługi klienta
-odpowiednia strategia logistyczna i konkurencyjna
-w jaki sposób prowadzić ewidencję zapasów
-jak korzystać z outsourcingu

 


Spis treści:


1.Co to są zapasy?
2.Przyczyna powstawania zapasów w przedsiębiorstwie
3.Cel tworzenia zapasów
4.Problemy decyzyjne przedsiębiorstw
5.Czynniki determinujące poziom i strukturę zapasów w przedsiębiorstwie
6.Rodzaje zapasów
7.koszty zapasów
8.Koszty zamrożonego w zapasach kapitału
9.Koszty fizycznego przechowywania zapasów
10. Sterowanie zapasami
11. Metoda ABC i XYZ
12. Instrument typu “Push”
13. Instrument MRP - planowanie zapotrzebowania materiałowego

14. System ERP
15. Elastyczna obsługa klienta
16. Elementy transakcyjne
17. Mierniki obsługi klienta
18. Realizacja zamówienia a poziom zapasu
19. Zapasy i obsługa klienta
20. Idea trade-off
21. Zasada jidoka
22. Koncepcja zamawiania zapasów
23. Just-in-time (JIT)
24. Koncepcja QR
25. Koncepcja CPFR
26. Planowanie potrzeb materiałowych (MRP)
27. MRPII
28. Ewidencja księgowa zapasów
29. Ewidencja ilościowo-wartościowa zapasów
30. Ewidencja ilościowa zapasów
31. Koszty zapasów
32. Dokumenty księgowe
33. Wskaźniki zapasów jako narzędzie zarządzania
34. Prognozowanie popytu w planowaniu potrzeb materiałowych
35. Popyt niezależny
36. Ekonomia dostaw
37. Czynnik ryzyka w dostawie
38. Kontrola w zakresie zarządzania zapasami
39. Zarządzanie procesami logistycznymi jako element zarządzania zapasami
40. Outsourcing usług logistycznych w planowaniu zapasów
41. Logistyka zaopatrzenia i zapasy
42. Inteligentny magazyn
43. Przyszłość zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie
44. Efektywność w analizowaniu metody działalności gospodarczej
45. Sposoby oceny efektywności procesów logistycznych
46. Zapasy w gospodarce
47. Planowanie potrzeb materiałowych
48. Analiza asocjacji
49. Analiza sekwencji
50. Stan magazynowy a zapasy
51. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie vs. zapasy
52. Koncepcja VMI

Powrót na górę